De prijzen van materialen en energie zijn dusdanig gestegen dat ook B in Balance mee moet bewegen met haar prijzen. Het nieuwe tarief voor o.a. een pedicure behandeling bedraagt € 35,00 per 1 juni 2024. Alle nieuwe prijzen worden in de maand mei op de website gepubliceerd